Thêm thông tin Thêm thông tin

* Examples shown are based on a 7 night stay, for 2 - 4 adults using a $500 My Vacation Card to display the discounted price.

InspiraCard - 4k khu nghỉ dưỡng & khách sạn trên toàn thế giới
4k khu nghỉ dưỡng & khách sạn trên toàn thế giới
Tiết kiệm cho tất cả các thương hiệu nghỉ dưỡng & khách sạn hàng đầu ở bất cứ đâu trên thế giới
InspiraCard - BẢO ĐẢM
BẢO ĐẢM
If you find a resort cheaper online, we promise to credit you 150% of the difference.
InspiraCard - Thousands of Satisfied Customers
Thousands of Satisfied Customers
Thousands of customers choose us every year for their holiday.
InspiraCard - Ưu đãi độc quyền
Ưu đãi độc quyền
Tỷ lệ chỉ dành cho thành viên thấp đến mức bạn phải thấy họ tin họ
InspiraCard - Chính sách hoàn tiền
Chính sách hoàn tiền
My Vacation Card have a 14 day full refund policy, if you are unhappy or can't redeem we will refund the price you paid for the card if within 14 days of purchase.

Các mẫu thương hiệu nghỉ dưỡng từ Bộ sưu tập của chúng tôi ...

What is My Vacation Card?

My Vacation Card can be redeemed for weekly holiday stays all over the world.

Gives you exclusive access to non public prices for over 4000 hotels and Resorts worldwide.

Buy a Discount Card for less than the face value to get a great price for your next holiday.

Send a card as a gift for friends & family.

View live availability before you buy a card.

150% Price Guarantee!

Test it out! If you don’t find what you are looking for, we offer a 14 day full refund on any cards purchased.

Làm thế nào nó hoạt động

Chọn khu nghỉ mát từ kết quả và hoàn thành reservation process. Your My Vacation Card will được tự động khấu trừ từ giá cuối cùng. Một email với số đặt phòng của bạn và thông tin quan trọng về khu nghỉ mát của bạn sẽ là đã gửi cho bạn. 4. Đặt và nhận giảm giá Log-in to your account, all available My Vacation Card Thẻ sẽ được phản ánh trên đầu trang. Nhập điểm đến mong muốn, ngày du lịch và nhấp "Tìm kiếm". Tất cả các khu nghỉ mát có sẵn, với giá hiển thị your My Vacation Card discount, will be listed. 3. Chọn điểm đến Nhấp vào nút "Đăng ký", thêm thẻ của bạn Mã kích hoạt và điền vào tất cả các yêu cầu thông tin. Nhấp vào nút "Đăng ký với facebook" để làm cho việc đăng ký nhanh hơn. 2. Đăng ký Nhấp vào nút "Mua thẻ" và chọn My Vacation Card(s). If available, add your "Discount Mã "để nhận được giảm giá khi mua hàng của bạn. Một email với Mã kích hoạt thẻ của bạn sẽ là đã gửi cho bạn. 1. Mua thẻ

Khách hàng nói gì về chúng tôi ...

Liên hệ chúng tôi

Gửi
*Cần thiết
L
TẢI...
evrtravelbenefits - Loading